top of page

VITAJTE

Sme ateliér, ktorý sa zaoberá projektovaním rodinných domov,
a iných druhov pozemných stavieb.

PONUKA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

PROJEKT PRE ÚZEM. ROZHOD.

PROJEKT PRE STAV. POVOLENIE

Spracovanie hmotovo-priestorového konceptu objektu

a jeho dispozičného riešenia.

Dokumentácia poskytujúca všetky potrebné informácia a grafické zobrazenie pre územné rozhodnutie.

Projekt poskytujúci stavebnému úradu dostačujúci podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

PROJEKT INTERIÉRU

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Projekt pre realizáciu interiéru stavby vrátane umiestnenia prvkov, farebného a materiálového riešenia.

Zabezpečenie koordinácie štátnej a verejnej správy ako aj ich vyjadrenia a rozhodnutia.

Pre poskytnutie komplexných služieb v oblasti architektúry

a stavebníctva zabezpečujeme stavebné práce na kľúč.

MÁTE ZÁUJEM ?

0911 244 301

bottom of page