top of page
PROJEKT
  • projekt odborne popisuje spôsob „ako sa ide stavať“

  • predstavuje technické vyjadrenie stavebného zámeru

  • slúži ako podklad k stavebnému povoleniu a realizácii stavby

  • doba vypracovania ca. 4 týždne

Untitled_Artwork 1.png

ČO JE ?

  • štúdia definuje „čo sa ide stavať“

  • predstavuje architektonickú špecifikáciu stavebného zámeru

  • vytvorená na základe našich odborných konzultácií

  • slúži ako podklad k vypracovaniu projektu

  • doba vypracovania ca. 3 týždne

ŠTÚDIA

ČO JE ?

bottom of page