top of page

OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Projekt architektúry

Obsahuje sprievodnú správu, technickú správu, výkresy (v mierke 1:50, 1:100). Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, stavebné detaily (1:10), výkaz výrobkov, podláh, okien, dverí, tehál, strešnej krytiny.

 

 

Projekt statiky

Obsahuje technickú správu, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz spotreby materiálu.

 

 

Projekt ústredného vykurovania

Obsahuje technickú správu, spotrebu energie na vykurovanie, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu.

 

 

Projekt domového plynovodu

Obsahuje technickú správu, výkresy domového plynovodu a výkaz materiálu.

 

 

Projekt zdravotechniky

Obsahuje technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie a výkaz materiálu.

 

 

Projekt elektroinštalácie

Obsahuje technickú správu, rozvody zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody, schému rozvádzača a výkaz materiálu.

bottom of page